Bismillâhirrahmânirrahim

Kâinatın Hâlik’ı ve yarattığı bütün varlıkları bizim hizmetimiz için bizlere sunan ve en güzel şekilde bizleri yaratan Rabbimize hamd eder, âlemin karanlıklarından nura çıkarılmasını sağlamak için alemlere rehber olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)’e salat ve selam olsun!...

Aziz ve Değerli Kardeşlerim !....
Bizler 1967’de Sümbül Efendi Camii Kur’an Öğretim ve Öğrencilerini Koruma Derneği’ni kurmuştuk. O günden bu güne kadar siz samimi ve hayırşina kardeşlerimizin maddi ve manevi destekleriyle istikbalde Dinine, Diyanetine, Vatanına, Milletine hayırlı hizmetler yapacak güzel nesillerimizin yetişmesine dernek olarak imkanlar nispetinde yardımcı olmaya çalıştık. Günümüz şartlarında daha şuurlu hizmetler yapabilmemiz için mevcut derneğimizin mal varlığı ile derneğimizin yerine Sümbül Efendi Eğitim Vakfı aynı kadroyla kurmuş bulunmaktayız.

Değerli Kardeşlerim !...
Güzel Vatanımızın hayırlı evlatlarını yetiştirmek hepimizin görevi . Malumunuz vakıf kalıcı bir hizmetle Allah rızası tahsisi edilmiş menkul ve gayrimenkullerle ayakta durmaktadır. İlk vakıf yapanda yüce peygamberimiz (S.a.v) Hicretin 3. Yılında Medinedeki 7 parça mülkünü bizzat vakfettiği sahabeler ve o güne kadar ecdadımızın bizlere bıraktığı vakfiyelerin ne derecede yaralı olduğunu bilmekteyiz. Yüce Rabbimiz (Âli İmrân Suresi 92. Ayetinde bizlere şöyle emretmektedir:

“Siz sevdiğiniz mallardan Allah yoluna sarfettikçe gerçek iyiliğe erişemessiniz. Her ne infak ederseniz Allah onu bilir.”

Yüce Rabbimiz diğer bir ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır:

 “Mal ve oğullar dünyanın süsüdür. Baki kalacak olan salih ameller ise, Rabbinin katında sevap olarakta, amel olarakta daha hayırlıdır. (Keyf Suresi 46)

Peygamber Efendimiz (S.a.v) Bir Hadis-i Şerifinde şöyle buyurmaktadır:

“İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabıda sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır; Sadaka-i cariye (camii, çeşme, okul, hastane gibi faydalı devamlı hizmet olan hizmet), İnsanların faydalanacağı ilim ve kendisine dua eden hayrılı evlat” (Müslim, Vassiyet :14)

Hayırşinas Kardeşlerim…!
Herkesin evladı olmaya bilir. Memleketinizin çocukları hepimizin evladıdır. Bu vakıfımızın hayırlı hizmetlerine devam edebilmesi için siz hayrışinas kardeşlerimizim maddi ve manevi destekleri bizlerin çalışma azmimize kuvvetlendirecektir.

Mustafa YILMAZ Hoca