Mustafa YILMAZ

Hoca Efendi

BİSMİLLAHİRRAHMÂNİRRAHİM

Dirayetli ve dürüst bir aile olarak tanınmış ve hürmet görmüş bir aileden doğma İbrahim YILMAZ gibi herkesçe  sert mizaçlı tanınmış , kimsenin hakkına tecavüz etmeyen , hakkı gözeten , aşırı otoriter bir babadan olma Sümbül Efendi Erkek Kur’an Kursu, kurucusu, öğretmeni ve yöneticisi MUSTAFA YILMAZ: Karabük ilinin Eflâni  ilçesine bağlı  Bostancılar köyünde  03/06/1941 tarihinde dünyaya geldi. Anne adı Hamide, baba adı İbrahim'dir.

Eğitim

Beş, altı  yaşlarında  sâliha  mütedeyyin ve hoca hanım olan annesinde Elif-bâ  cüzüne başladı. Annesinin gayreti ve ihlâsla çalıştırmaları ile Kur’an-ı Kerime  geçti. İnançlı bir anneden, inançsız bir evlâdın doğması mümkün olmadığına göre, annesi,  dini terbiyenin daha güzel alınması ve dini konularda daha da ileriye gitmesi için  başka bir  hoca efendiden ders alması konusunda Hocamızı  ikna ederek  köyüne   uzak  mesafede, memleketin tanınmış, medrese tahsili yapmış Molla İbrahim TOPRAK ismiyle nam salmış ma’rûf  ehli  tarîk olan  hoca efendiye götürerek teslim etti. Değerli hoca efendide Kur’an’ı Kerim’in pişirilmesi  ve dini bilgilerin alınması  ve az da olsa  Osmanlıcanın ve Arapçanın öğretilmesi, Kur’an’ı Kerim’in  bazı surelerinin de ezberletilmesi ile  bir hayli mesafe kat etti.

Medrese Eğitim

1956  yılında İstanbul’dan  ilçeye, Ramazân-ı Şerif mukabelesi okumak  üzere  bir hafız efendi  geldi. Gelen hoca efendinin İstanbul  Nûri Osmaniye Camii İmam ve Hatîbi , dünyaca tanınmış Kurra , Hacı Hafız Hasan AKKUŞ  Hoca Efendinin  talebesi olduğunu öğrenince  Artık köydeki  eğitiminin bitmiş olduğunu  anladı. Annesinin de teşviki ve İstanbul'da bulunan dayısının  desteğiyle  Nûri Osmâniye  Baş İmam Hatibi  çok muhterem  ve çok değerli  Hasan AKKUŞ  Hoca Efendi’ye  götürüldü. Evvelâ sesini kontrol etti sonra  Kur’an’ı Kerimin pişkin olup olmadığına baktı.  Hafızlığa başlayıp  başlamama durumunu inceledi, Hasan AKKUŞ Hoca Efendi tarafından  hıfza  başlayabilir  raporu verildi . Yüce Rabbimizin  izni ile hıfza başladı. AKKUŞ Hoca Efendi Müsait olmadığı zamanlarda  da ezberlerini Enver CEYLAN  Hoca Efendi'ye dinlettirirdi.
Hıfzını ikmâl ettikten sonra Tecvit, Tâlim ( Tashîh-i  Hurûf )  olmak üzere  Sübhâneke’ den başladı ve Kur’an-ı Kerime geçtiğinde 1 ay’ın  2 ay’ın olmak üzere Tâlim, Edâ,Sedâ , Usûl üzere Sûre-i Fâtiha‘dan  Nâs sûresine kadar bu vech ile ezberden tashîh-i hurûf üzerine Kur’an-ı Kerimi ikmâl etti.

Mezuniyet Ve İcazet

1956’da başladığı  ve  1961’de  PEKİYİ  derece ile  İCÂZETNAME almaya  hak  kazanarak Tecvit ve Tashîh-i Hurûf  ile pekiyi diploması aldı. O devirlerde diplomalar 4 hane idi a) Hafızlık  b) Din Bilgisi  c) Tecvit  d) Tashîh-i Hurûf okumadan İcâzetnâme, (diploma) verilmezdi.

Askerlik

Vatani görevini yerine getirmek için 1961 tarihinde Jandarma olarak  HOZAT ’a  gitti. 1964  tarihinde terhis oldu.  Askerlik dönüşünde Bakırköy İlköğretim Okulu’nu dışarıdan verdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın   06/04/1966  tarih ve 466 sayılı emriyle  Fatih Müftülüğü’ne  bağlı Arâkiyeci Ahmet Çelebi Camii müezzini kayyum olarak atanarak  ilk vazifesine  başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın  12/09/1967  tarih ve 5574  sayılı emri ile de  şu anki  görev yeri Sümbül Efendi Erkek Kur’an Kursu öğreticiliğine atandı. 1967 tarihinden  okul  dışından  Mahmut Paşa Ortaokul diploması aldı. 1967 tarihinde Vefa  Lisesi  gece bölümüne kayıt oldu.
Metrûk vaziyette teslim aldığı Sümbül Efendi Erkek Kur’an Kursunun  bir taraftan tamirine, bir taraftan eğitim- öğretimine devam ederken  Fatih Müftülüğüne bağlı Manisalı Mehmet Paşa Camii İmam ve Hatibi rahmetli  Mehmet AÇIKGÖZ Hoca Efendi'den  Sarf ve Nahiy  okudu.  Bir müddet sonra  meşhur Celâl BÖRHAN  Hoca Efendiden de  bu derslere devam etti. Diyanet İşleri Başkanlığına  1969  senesinde  herkesçe hürmet gören Kurra Hacı Hafız  İsmail BAYIR  Hoca Efendi’nin  başkanlığında ihtisas kursunda  AŞERE  okuyarak  PEKİYİ dereceyle  İCÂZETNAME aldı.
Kur’an Kursumuz’un  eğitim  - öğretimini aksatmadan Haseki Eğitim Merkezi  eğitim - öğretim üyesi Hacı Hafız  Durak PUSMAZ Hoca Efendi'den de Hadis  ve Tefsir dersleri  aldı.
İlk öğrencimizden bu zamana  kadar  ki yetiştirdiği tüm öğrencilerine  hocalarından aldığı tâlim ve terbiye usulünü öğretti. 1991 senesinde aynı usul ile uygulamalı Tecvitli  Kur’an  Elifbası  Cüzü hazırladı  ve  ayrıca  2005  yılında Kur’an öğrenmek isteyen bütün öğrenci ve halkımızın istifadesine sunulmak üzere kendi yazmış olduğu Elif-bâ Cüzünün uygulamalı görsel ve sesli olarak da CD'sini hazırladı.
Yaz kursları öğrencilerine  ve halkımıza yüce dinimizin bilgilerini  daha kısa  zamanda ve öz bilgi vermek amacı ile  Sorulu - Cevaplı  Müslüman Çocuğun Din Bilgisi  ve Namaz Hocası kitabını da hazırladı.  Şu anda bu iki eserimiz de dünyanın her yerinde  okutulmaktadır. Halkımız tarafından da çok beğenilmektedir.  Elif-bâ ile başladığı  ve bu güne kadar her hususta  dünya ve  ahiret  yolcuğunu öğreten  hocalarımıza ve yardım  edenlere  müteşekkiriz . Yüce Rabbim hepsinden razı olsun.   
Bizim binlercemizi, dinimize, vatanımıza ve  milletimize faydalı birer fert olarak yetiştirdiğiniz, yıkılmaya yüz tutmuş metruk bir medreseyi asliyetine kavuşturarak Kur’an yuvası haline getirdiğiniz için teşekkür ediyoruz.
Yüce  ALLAH ( c.c. ) sizden Razı ve hoşnut olsun olsun. Resulünün şefaatine, zatınızı ve cümlemizi nail eylesin.